Specialen 2014

Parsonspecialen med utställning för engelsk rasspecialist, agilitykurs med Anna Käll och agility-KM på natursköna Öknaskolan samt grytaktiviteter på närliggande Öster Malma har tyvärr fått ställas in av Parsonklubbens styrelse. Det var för få hundar anmälda helt enkelt för att ekonomiskt kunna försvara ett genomförande, inte minst mot bakgrund av att Hågelbyutställningen i år genomfördes med ett lägre antal deltagare och utan det överskott som normalt brukar stötta vår special…

Den beslutade åtgärden kan synas drastisk, men att genomföra ett arrangemang med kända intäkter understigande 50 % av förväntade kostnader är inte något styrelsen är beredd att ställa sig bakom.

Genomförandet av BPH under fredagen den 25 juli påverkas inte av beslutet och kommer att genomföras på tid och plats som tidigare meddelats berörda.

Deltagare som betalat in anmälnings- och andra avgifter till klubbens Pg-konto uppmanas meddela detta till tommy@bahnhofbredband.se med angivande av kontonummer för återbetalning.

Stort tack till er som anmälde hundar till Specialen och lika stort tack till de funktionärer i klubben som arbetat med att göra Parsonspecialen 2014 till en minnesvärd träff för oss som älskar parson!

Vi tar nya tag med parsonspecialen i Skåne 2015!

För Svenska Parson Russell Terrierklubben
Tommy Torstenson
ordförande