SPRTK RAS Revidering 2010

Download

RAS 2010

Svenska Parson Russell terrierklubben har reviderat sin Avelsspecifika Rasstrategi från 2003 och har därmed ”RAS reviderad 2010”