AK 20100308_protokoll

Download

Avelskommitténs protokoll 2010-03-08

AK sammanträdde den 8 mars 2010 och avslutade arbetet med RAS. Laila Rantanen slutar därmed i AK och efterträds av Berit Burmeister-Lindgren.