RAS är reviderat och klart

Avelskommittén har sammanträtt och slutfört arbetet med vår Rasspecifika Avelsstrategi, RAS.  Stort tack för ert bidrag till det arbetet på medlemsmöten och diskussionsforumet och genom alla besvarade hälsoenkäter.

Laila Rantanen har därmed fullgjort det hon hade föresatt sig och avslutar därmed också sitt engagemang i AK. Ny ledamot i AK är Berit Burmeister-Lindgren. Berit tar över ansvaret för intygs- och hälsorapporteringen. Annica Andersson forsätter som sammankallande.

Här finner du finner:  SPRTK RAS Revidering 2010 >>> och Protokoll från AK 20100308 >>>