Parsonklubbens nya styrelse

efter årsmötet 26/3 2017:

Styrelse:
Ordförande Anja Månström,
Vice ordförande Anders Nordström,
Sekreterare Marianne Fransson,
Kassör Isabella Asp,
Ledamot Martin Skönvall,
Ledamot Eva Düringer,
Ledamot Joakim Sjöberg,
Suppleant Anna Käll,
Suppleant Björn Lilja

Revisorer:
Anne-Charlotte Steen,
Britt Pereira

Revisorsuppleanter:
Ann-Marie Stenberg,
Helena Östlund

Valberedning:
Silvana Schiöler – smk,
Cilla Bergman Larsson,
Maria Bergenholt