Parsonklubbens nya styrelse 2012

Årsmötet 2012 har valt en ny 
styrelse som, liksom förra året, 
kommer ledas av Isabella Asp.

På bilden: Fr.v. Tommy Torstenson, Sofie Dahl, Anette Ahlgren, Lena Nilsson Ek, Isabella Asp, Louise Köhler, Susanne Sjöberg Fogelström och Tommy Andersson.

 

 

 


Styrelse 2012 

Ordf:                    Isabella Asp                                            vald till 2013
V. ordf:               Tommy Andersson                              vald till 2014

Kassör:
                Tommy Torstenson                            vald till 2013

Sekr:
                     Silvana Schiöler                                    vald till 2013

Ledamot:
          Anette Ahlgren                                      vald till 2014
Ledamot:          Lena Nilsson Ek                                      vald till 2014
Ledamot:          Susanne Sjöberg Fogelström            vald till 2013 (fyllnadsval)

Suppl 1:               Sofie Dahl                                                  vald till 2014
Suppl 2:              Louise Köhler                                          vald till 2013 (fyllnadsval)

 

Revisorer, valda till 2013
Carina Pettersson
Kristina Andersson

Revisorssuppleanter, valda till 2013
Liselott Rantanen
Mats Skarfors

Valberedning, vald till 2013
Anne Karlsson, sammankallande
Britt Pereira
Linda Husberg

Se även styrelsens egen sida >>