Styrelsens månadsbrev september 2010 av Anja Månström