Parsonklubben gratulerar kennel Radagast till Hamiltonplaketten

Vid Svenska Kennelklubbens bankett vid Kennelfullmäktigehelgen den 30 september mottog Berit Burmeister-Lindgren och Thomas Lindgren, Kennel Radagast, hundsveriges finaste utmärkelse Hamiltonplaketten.
Det är första gången en parsonuppfödare föräras plaketten ”för att genom framgångsrikt arbete gagnat hundafveln och härigenom i hög grad främjat klubbens syften”.

BBL o TL