Nyårsraketer…

 … hundens mardröm.

Nyårsraketerna fortsätter att vara ett problem för hundägarna! Trots att tio år gått sedan Riksdagen hösten 2000 tog ett beslut om förbud mot så kallade smällare, kringgås syftet med lagen fortfarande och många av våra hundar far så illa vid nyår, påsk och Valborg att de måste drogas med psykofarmaka. Istället för att sälja rena smällare, där själva knallen är den främsta effekten, saluförs nu raketer med smällarens ljudeffekter – vilket alltså fortfarande är lagligt.

Svenska Kennelklubben hoppas att regeringen kan ta lärdom av Norge som har en betydligt restriktivare lagstiftning vad gäller fyrverkerier. I Norge har man till exempel helt förbjudit raketer på pinne samt begränsat tiden för övriga fyrverkerier till klockan 18–02 på nyårsafton. Resultatet blev 80 procent färre ögonskador och att inte en enda brand orsakades av fyrverkerier. Med tanke på att fyrverkeripjäser allvarligt skadar cirka 300 personer i Sverige årligen, de flesta barn och ungdomar, så är det ett resultat att sträva efter – även om man inte bryr sig om hundarna och hundägarna.

Om de regelverk som faktiskt finns också efterlevdes skulle många slippa onödigt lidande. Regelverken säger till exempel att:

  • Barn och ungdomar under 18 år inte får köpa eller använda fyrverkerier. Att köpa fyrverkerier till en person under 18 år är jämställt med att langa alkohol. 
  • Pyrotekniska varor får inte användas utan tillstånd från polismyndigheten, om användningen innebär risk för skada eller olägenhet för person eller egendom (hundar räknas i det här fallet som egendom). 
  • Att utsätta djur för fyrverkerier är oförenligt med bland annat djurskyddslagen, som säger att djur ska behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande.

Svenska Kennelklubben kommer att fortsätta bearbeta regeringen, för att få till stånd en fungerande lösning. Dessutom stödjer Svenska Kennelklubben ”Smällarupproret”, www.smallarupproret.se, som bedriven en kampanj för att lagar och regler ska följas.

I väntan på att det fortsatta arbetet ska ge frukt kan några goda råd till dig som har en hund som är rädd för smällare vara på plats:

  • Res bort till glesbefolkade områden om det är möjligt. 
  • Motionera hunden ordentligt under dagen och se till att den är rastad i god tid innan den värsta tiden. 
  • Håll hunden inomhus, dra för gardinerna och sätt på musik för att dölja ljudet från raketerna. Lämna den inte ensam! 
  • Om hunden blir orolig – ömka eller bestraffa den inte. Försök istället avleda uppmärksamheten med en rolig leksak eller ett tuggben till exempel. Om den gömmer sig, så låt den vara. 
  • Om hunden ändå är utomhus – håll den alltid kopplad under nyårsfirandet så att den inte kan rusa iväg i panik. 
  • Är problemen allvarliga – uppsök veterinär i god tid för eventuell medicinering.

Kom ihåg att även om din hund inte tidigare har visat några obehag vid smällare bör du hålla din hund borta från det värsta smällandet på nyårsnatten. Det kan räcka med en obehaglig upplevelse för att hunden ska få problem för livet.

Vi fortsätter kampen mot ohejdat smällande och hoppas att våra medlemmar och andra djurvänner också engagerar sig för att stoppa detta onödiga lidande för våra hundar. Kontakta ansvariga personer i regeringen och gör din röst hörd!

/Hälsar SKK genom Parsonklubben