Nya utställningsregler

Rosetter

SKK informerar om att från och med
den 10 januari 2011 gäller
de nya utställningsbestämmelserna.

De nya reglerna har fördelen att de är gemensamma för hela Norden. Bland nyheterna märks bland annat nya kvalitetsbeteckningar, ändrade regler för återbetalning av anmälningsavgiften och strängare regler vad gäller sen ankomst.
Läs mer om de nya bestämmelserna på SKKs hemsida >>>

SKK inför även en ny internetanmälan
i samband med de nya utställningsbestämmelserna – Läs mer om det här >>>