Nya styrelsens första möte

Arbetsårets första styrelsemöte hölls den 11 mars och efter konstituering har styrelsen nu följande sammansättning:

Ordförande  Tommy Torstenson
Vice ordförande Anja Månström
Sekreterare  Silvana Schiöler
Ledamot Susanne Sjöberg Fogelström
Ledamot Sara Karlsson
Ledamot Catrin Rönnlund
Suppleant Sofie Dahl
Suppleant Eva Düringer, Kassör

Den av årsmötet valda ledamoten Anne Karlsson har avsagt sig sin plats i styrelsen och kommer att ersättas av Sofie Dahl som ordinarie ledamot.

Under mötet diskuterades styrelsens interna riktlinjer och arbetsformer och årets verksamhet kommer att mer ingående behandlas vid nästa möte som hålls onsdagen den 9 april.

Tommy Torstenson.