Motionera mera

 

Styrelsen påminner om att motioner till nästkommande årsmöte 2023, ska vara inkomna till styrelsens sekreterare (e-post: sekreterare@parsonklubben.se) senast den 1 november 2022.