Manusstopp för Newsletter den 10 september.

Nästkommande nummer av klubbens medlemstidning är under produktion och sista chansen för att få med material är den  10 september.

Nyblivna championhundar gratuleras av klubben med fri championannons. Bild, hunden och ägarens namn sänds in till redaktionen.

newsletter@parsonklubben.se

NL vers KAH

 

För er som är medlemmar och har skaffat er en inloggning finns äldre nummer av Newsletter att läsa i pdf här >>