Lydnadsprov

janisld
Pannakottens Sköna Janis
har nu tagit sitt 3:e godkända prov i startklassen (9/6, 14/6, 7/7 -17)
och har nu även titeln LD Startklass.