Julläsning från Parsonklubben.

Veckan före jul skeppade tryckeriet ut ett nytt nummer av Newsletter till er medlemmar. Vid det här laget bör den ha nått er alla. Har du inte fått den bör du kontakta vår kassör Tommy Torstensson >>.

Tidningen har återigen satts samman av Helena och Annica, men många skribenter och fotografer har hjälpt till att få till ett nytt nummer.
Särskilt tack till Tommy Torstensson som skrivit ner alla kritiker från Specialen och Britt Kjempengren vars bilder vi lånat på BIS-hundarna.
(Ett bildgalleri med Yngve Petterssons bilder kommer läggas upp i julhelgen här på hemsidan, ett annat finns redan med Britts bilder på Facebook för er som har tillgång till det. )

Andra bidragsgivare är Mimmi Eriksson som satt samman ett julkryss, Anette Ahlgren som skriver om de nya utställningsreglerna, vår ordförande Isabella Asp, Anne Karlsson, Anette Carlsson, Peter Wikström och hans utökade jaktkommitté presenterar sig och skriver om jakt, Anneli Westerlund intervjuar framgångsrike lydnads- och agilityföraren Sven Karlsson och jaktansvarige i Sv Terrierklubben, Peter Andersson, om de nya grytprovsreglerna, Berit Burmeister skriver om jaktprov på mårdhund i Finland m.m.

Omslagsbilden: Tiken Afrodina i julmundering fotad av matte Mimmi Eriksson.

Vi hoppas ni får trevlig läsning och härliga helgdagar!