Jaktprov genomförda av parson 2012
enligt de nya reglerna

I och med att de nya reglerna för grythundsarbete började gälla infördes också ett kollegieförfarande för att kvalitetsäkra grytjaktproven. Kollegiet har nu lämnat besked om samtliga jaktprov som genomförts av parson från den 1 april fram till årsskiftet.
Det betyder även att underlaget för Årets parsonlistorna är komplett och kan kan publiceras.

Läs mer >>