Hur gör vi med specialen?

Ver.II

Vid styrelsens senaste sammanträde diskuterades Parsonspecialens fortsättning med utgångspunkt i årets ytterst beklagliga utfall. Rosetter Jubileum 2013Med, som tidigare redovisats, ett mycket lågt antal anmälda såg sig styrelsen föranledd att, av ekonomiska skäl, ställa in arrangemanget. Aktiva medlemmar har till styrelsen framfört att Specialen borde ha genomförts och klubben täcka ett eventuellt underskott.

Denna lösning har tillämpats tidigare då Hågelbyutställningen lämnat sådana överskott att fullkostnadstäckning varit möjlig. Under de senaste åren har så inte varit fallet och vi kan inte längre förlita oss på den ekonomiska draghjälp detta arrangemang tidigare utgjort. Att till årets Hågelbyresultat, -4 927 kronor, lägga ytterligare ett underskott för Specialen i storleksordningen 5 000 – 7 000 är inte vare sig menings- eller ansvarsfullt.

För att inte ställas inför liknande situationer i framtiden vill styrelsen ha förslag och idéer från så många medlemmar som möjligt. Ur en av de skrivelser vi fått motta efter årets beslut att avlysa specialen tillåter vi oss att hämta ett antal frågor kring specialen från en insiktsfull medlem. Styrelsen ber härmed medlemmarna att tänka till och lämna sina synpunkter på följande punkter

Tidpunkt. Under vilken tidsperiod bör Specialen genomföras?

Domare. Spelar valet av domare in för beslutet att delta i Specialen?

Plats. Var i landet är möjligheterna störst att samla ett stort antal deltagare?

Aktivitetsinnehåll. Utställning och vad mer?

Övriga synpunkter. Kan vi öka våra intäkter? Kan vi tänka oss att minska våra fasta kostnader? Kan rosetterna tas bort? Minskas i antal? Bytas ut mot andra priser? Fältet för förslag är helt öppet och vi hoppas att medlemmarna kan ge oss nya konstruktiva idéer.

Tänk till och skicka dina synpunkter per e-post till: styrelsen@parsonklubben.se