Grytanlagsprov kvalitet 1 i Axvall 11/6

Den 11/6 genomförde den svenskägde hanen Tammenkolon My Revolution ett anlagsprov vid
konstgrytet i Axvall.
Hans arbete bedömdes till kvalité 1 av domare Micke Bråtner.