Godkänt grytprov i Bassholma 30 juli.

Adesso The Tattooed Good Girl, Komeda till vardags, fick godkänt på avlagt anlagsprov sprängare på Ekeby Viltvårdsförening den 30 juli. Domare var Tomas Larsson.