Godkänt grytjaktprov i Finland och ny finsk grytjaktchampion.

Fredagen den 28 oktober gjorde Radagast Quendi, som förste svenske parson, ett godkänt grytjaktprov i Finland. Rasen har sedan tidigare hundar som gått prov på räv i provgryt  i Finland. Dessa anlagsprover benämns LUT.

Det prov som Pricken nu gjort – LUME på finska – gjordes i naturgryt nordväst om Helsingfors och för dagen var det mårdhund i grytet (proven genomförs även på räv och grävling) och ett av kraven för ett godkännande är att hunden arbetar i 90 minuter utan avbrott innan hundens ägare och medhjälpare får lov att gräva upp grytet för att konstatera bytet eller jaga det.

Eftersom Pricken är svensk grytjaktchampion i Sverige blir han iom med detta prov även finsk grytjaktchampion, KVA-M eller FIN BCH-GJ. De hundar som blir champion genom att göra alla prov i provgrytet och därtill en tomgrytsrevidering i Finland blir FIN KVA-L eller FIN BCH-G.