Godkända grytprov

2010-06-12 Axvall

Joygarden’s PhoeeBee godkänt karaktärsprov och Joygarden’s Pay Day godkänt anlagsprov sprängare för domare Lennart Härnesund för Västergötlands grythundklubb.

Se även sidan med Godkända grytprov>>