Godkända grytanlagsprov 30/9 och 1/10

Vid TJTK:s prov i Bassholma den 30 september genomförde Radagast Galadriel ett godkänt förliggarprov och  Radagast Gandalf ett godkänt grytanlagsprov sprängare för domaren Daniel Fritjofsson.

Dagen därpå gjorde Radagast Galadriel återigen ett godkänt grytanlagsprov förliggare, den dagen bedömd av domare Christoffer Jannesson.

Tidigare godkända grytanlagsprov >>