Genomfört BPH

Minnepy’s Kall Me La Belle har genomfört BPH med skott i Nykvarn 2012-10-28. Beskrivare var Anna Bergvall.  Testledare Mario Bergman.