Genomfört BPH med skott

Den 1 maj genomförde Parsonalities Wildstar BPH med skott för beskrivare Emelie Nilsson på SvTeKs anläggning i Örkelljunga.