Förändringar i regler för viltspårschampionat

Från den 1 juli 2010 ändras reglerna för Svenskt Viltspårsprovschampionat (SE VCh). Kravet på att ett av första prisen i öppenklass ska vara taget på ordinarie prov tas bort.

SKK förtydligar >>>