Dags att summera 2013

Parsonklubbens styrelse, kommittéer och aktivitetsansvariga arbetar med verksamhetsberättelserna, revisorerna har att göra och valberedningen söker rätt profiler till den styrelse som årsmötet ska välja den när

Parsonklubbens årsmöte hålls i Hällekis den 23 februari.

Årets Parson 2013 har nedräknats en näst sista gång av Sussie Sjöberg. Kolla gärna att det ser ut att stämma på era hundar och skynda er att rapportera in era resultat om det inte är gjort till resultat@parsonklubben.se. Sista dag den 12/1. Därefter görs slutlistorna, sammanräknas Årets uppfödare och Årets Arbetande och diplomen som ska utdelas på årsmötet kalligraferas.