Valberedningen föreslår…

Valberedningen, bestående av sammankallande Britt Pereira och ledamöterna Anna Käll och Anne Karlsson, har tacksamt tagit emot medlemmarnas förslag på tänkbara nytillskott i vår styrelse och har nu ett förslag på ny styrelse som, med reservation för ändringar, är det som kommer att läggas fram på årsmötet i februari.

Läs valberedningens förslag >>>