Crufts

inghacrufts

Som enda representant från Sverige deltog Ungtiken Fröken Fräkens Ingha Ghill i Yearling class och placerade sig där 2:a.
Uppfödare och ägare: Anne Karlsson.