Crufts en av världens största hundutsällning!

Crufts arrangerandes under 7-10 mars 2024 i Birmingham med över 1900 hundar från hela världen.
Groot Mysia Zaglada placerade sig på en 5:e plats i sin klass yearling tillsammans med matte Anna Fredriksen. I klassen deltog 8 st parsons. Domare var Mrs Kim Collin.