Bonzo ag cert nr2

Nedansiljan 2012-11-03
Cert i Agilitykl III
Boomerang
Förare Sara Karlsson