Birgitta Lindius 1938-2011


Svenska Parson Russell Terrierklubbens styrelse har den tråkiga uppgiften att meddela att
tidigare ordföranden och hedersmedlemmen Birgitta Lindius avlidit den 30 juli 2011.
Birgitta Lindius var klubbens ordförande under tiden 1998 – 2007 och skall därtill
särskilt minnas för sina insatser som en mycket aktiv, engagerad och framgångsrik
uppfödare. Birgitta Lindius var vid sin bortgång 73 år.