Bidrag till medlemstidningen

Redaktör Lena har börjat arbetet med årets första nummer av vår klubbtidning Newsletter.
Dela gärna med dig om livet med din parson – bilder, anekdoter, berättelser välkomnas.
Skicka in din berättelse till redaktion@parsonklubben.se.
Manusstopp 1 maj.