Årets Parsonlistor 2013

Efter sammanställning av listorna har till styrelsen framförts uppgifter om att dessa inte till alla delar stämmer med de resultat som uppnåtts under året. Då orsaken till detta inte omedelbart kunnat identifieras har vi samlat tillgängliga underlag och inlett en förnyad sammanställning .

Vi beklagar det dröjsmål som därmed uppstått men hoppas på medlemmarnas förståelse för ambitionen att deltagande hundar i årets aktiviteter skall placeras korrekt efter uppnådda prestationer.

Tommy Torstenson
Ordförande