Årets Bragdhund 2011

Känner du till någon hund som gjort en riktig bragd under året?
Skriv och berätta
så kan just din hjälte utses till Årets Bragdhund 2011.

Bragderna kan vara av många olika slag; hundar som räddar livet på någon, jagar brottslingar eller varnar vid brand. Även mindre dramatiska insatser kan vara mycket betydelsefulla. Hundar kan göra livsviktiga insatser, till exempel som sällskap åt ensamma, sjuka eller gamla människor – eller som bästa kamrater till barn. Helt vardagliga bragder, som sker i det tysta och vanligtvis inte får stora rubriker.

Alla hundar som inte är ”proffs” – det vill säga tjänstehundar – kan kandidera. Bragden ska ha utförts från den 15 november 2010 fram till sista anmälningsdagen som är den 15 november 2011. Årets Bragdhund koras i december 2011 på Stockholm Hundmässa, tillsammans med Årets Polishund och Årets Narkotikasökhund.

Anmälan: Bidragen ska inkomma till Svenska Kennelklubben senast 15 november 2011. Bifoga gärna en bild eller annat som förstärker berättelsen. Adressen är Svenska Kennelklubben, 163 85 SPÅNGA, och kuvertet eller kortet ska märkas ”BRAGDHUND 2011”. Du kan också skicka ditt bidrag med e-post till haro@skk.se. Skriv ”Bragdhund 2011” i ärenderaden.

Läs hela annonsen här;
>>>
Bragdhund efterlyses (pdf) >>>


 


Svenska Kennelklubben utser Årets Bragdhund i samarbete med Agria Djurförsäkring. Agria
skänker 20 000 kronor som får delas ut till en organisation som hjälper djuren i samhället.