Phopp

Tomten 2013-10-22
Upflyttad till agilityklass 3
Joygarden’s Pride Bride
Förare Martin Skönvall