130716 Bye bye klass 2

Kil 2013-07-16
Uppflyttad til agilityklass 3
Adesso Raven’s Wing
Förare Emma Nicklasson