120705 Boomerang uppfl hopp3

Gävle 2012-07-05
Uppflyttad till hoppklass 3
Boomerang
Förare Sara Karlsson