AKTIVITET Stockholms Gruppen

yngveakt
Tullgarns slott
1:a september kl 12

Är du intresserad av en vandring tillsammans med våra hundar?
Ta lite fika med och umgås.

Vill veta om du tänker komma.
076 275 65 80
Siv