Bornholm 17-18 augusti

Cavalli Arena Briko (Freddy) varit på utställning på Bornholm, Danmark.
16/8 i Dansk Terrier Klub och 17/8 – 18/8 i Dansk Kennel Klub. Det resulterade i 3 x BIM, 3 x Cert, 1 junior cert i Terrierklubben och 3 juniorcert i Kennelklubben, vilket gör, att han även blev Dansk Junior Champion.