Svenska Grythundklubbens Bruksavelspris 2012 och Bruksuppfödarpris 2012

Bruksavelspris SGK 2012 J SEJgfCH Nado Shiz's D'AghlidourSvenska Grythundklubben Bruksavelspris 2012 har tilldelats parsontiken Nado Shiz’s d’Aghlidour och dess Bruksuppfödarpris 2012 parsonuppfödaren Kennel Beachrunner’s. 


Uppfödare till den belönade tiken är Laila och Lotta Rantanen, Kennel Nado Shiz’s. Ägare är Anja Månström, som därtill tillsammans med Stefan Månström är innehavare till Kennel Beachrunner’s.

Svenska Grythundklubben vill med sitt bruksavelspris premiera hundar vars avkommor utmärkt sig på bruksprov och därmed stimulera intresset för uppfödning av bruksmässigt framstående grythundar med god exteriör. Priset utdelas i brons, silver och guld. För att kunna ansöka om GULD krävs att avelstikens avkommer med minst 2 hanar tillsammans har grytmeriter och utställnings- och viltspårmeriter som når över 70 poäng. Läs mer här>>

Med Bruksuppfödarpriset vill SGK stimulera uppfödare att föda upp bruksmässigt framstående grythundar med god exteriör. Man kan ansöka om priset när uppfödningens grytmeriter på max 10 hundar tillsammans med vissa andra meriter når över 100 p. Läs mer här>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svenska Grythundklubben vill med sitt bruksavelspris premiera hundar vars avkommor utmärkt sig på bruksprov och därmed stimulera intresset för uppfödning av bruksmässigt framstående grythundar med god exteriör. Priset utdelas i brons, silver och guld.