Ytterligare nytt rörande DNA-test för linsluxation

Ni som har DNA-testat era hundar för att ta reda på om de är fria från, anlagsbärare eller är affekterade av den fruktade ögonsjukdomen linsluxation har nu möjlighet att få era testresultat införda i CK-boken, givet att ni har följt Avelskommitténs rekommendationer. Styrelsen beslutade sig för att tillåta denna publicering vid sitt senaste möte.

  Sänd kopia på testresultat från AHT och den av veterinären underskrivna SKK:s DNA-remiss till:
  Berit Burmeister-Lindgren
  Berget Uddnäs 61
  740 10 Almunge

  eller maila digitala kopior till ak@parsonklubben.se så kommer Anette som sköter ck-boken att föra in uppgifterna PLL fri, anlagsbärare eller affekterad (clear, carrier, affected).

  Har er veterinär sänt in SKK:s DNA-remiss direkt till SKK utan att ni hade en chans att kopiera den så skickar ni oss ett mail som ger oss rätt att få ut en kopia från SKK. Ange ägarens namn och telefon samt hundens registreringsnummer samt ange att ni samtycker till att AK får ut informationen. Helena Rosenberg på SKK har lovat att hjälpa oss med detta.
  NYTT
  Vi har den 9/6 fått statistik från laboratoriet AHT i England  över de hundar som testats från Sverige:

  Clear/
  Fria
  Carrier/
  Anlagsbärare
  Affected/
  Affekterade
  Total Tested/
  Testade
  Svenska parson testade hos AHT 35 9 0 44