Nya regler för hälsodata i CK-boken

Med anledning av att CK-boken uppdateras igen har vi sett över de regler som gällt för att få hundens hälsodata registrerat i CK-boken. Inte minst har det tillkommit två nya DNA-test.

Styrelsen har, på avelskommitténs inrådan, fattat beslut om att genomförda DNA-tester för linsluxation (PLL), sent utvecklad ataxi (LOA) och spinocerebellär ataxi (SCA) och dess resultat registreras i CK-boken med den av laboratoriet AHTs uppgivna ID-statusen alternativt på grundval av handlingar som inkommit från hundägaren som bevisar att testet genomförts med ID-kontroll av veterinär. Dvs även de hundar som testats utan veterinär ID-kontroll förs in, men det kommer att framgå i CK-boken vem som ID-testats och inte.

 

I CK-boken således:
Linsluxation PLL (DNA/AHT alt annat gk lab)   fri/anlagsbärare/affekterad
Sent debuterande ataxi LOA   – ” –
Spinocerebellär ataxi SCA   – ” –


och då i förekommande fall med asterisk = * id-kontroll utförd av leg. veterinär

  • Endast den testade hunden får resultatet bokfört i CK-boken, ej fri genom föräldrar eller nästa och nästa generation. 
  • Vi fortsätter att publicera AHTs DNA-resultatlistor i Newsletter, men lägger även till dem i sin helhet bakom inloggningen på hemsidan. 
  • Bett- och tandstatus och hörselstatus (BAER) i CK-boken förutsätter även fortsättningsvis, med anledning av beslut fattade i samband med revideringen av RAS, att intyg skickats till ak@parsonklubben.se eller postalt till AKs intygsansvariga. 
Om ni har frågor rörande detta är ni välkomna att kontakta avelskommittén via ak@parsonklubben.se eller via telefon se här>>