Ny i Parsonklubbens avelskommitté

Avelskommittén (AK), som sedan tidigare består av Berit Burmeister-Lindgren och Annica Andersson, utökades i.o.m. beslut på måndagens styrelsemöte med Sofie Dahl. Sammankallande och rapporterande till styrelsen är fortsatt Annica Andersson. Avelskommitténs huvuduppgift är att arbeta med och samla in underlag till den Rasspecifika Avelsstrategin, RAS (senast reviderad 2011), men det åligger även kommittén att t ex arrangera uppfödarmöten, granska översättningen av den reviderade rasstandarden och att förbereda exteriördomarkonferensen 2014. Nästa revidering av RAS ska vara klar 2016, emedan utvärderingar ska göras årligen och ingå klubbens verksamhetsberättelse. Tanken är att Sofie  nu förstärker AK i god tid inför nästa revidering. Läs SKK:s riktlinjer för rasklubbarnas avelskommittéer>>