Enkät för dig som funderar på BPH

Planerar du att göra Svenska Kennelklubbens nya mentalbeskrivning för hundar (BPH) med din hund? Eller har din hund redan genomfört den?
Hjälp SKK och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) att öka kunskapen om hundars beteende och att utvärdera BPH genom att svara på frågorna i en enkät.

I enkäten vill man att hundens ägare, eller någon annan som känner hunden väl, beskriver hur hunden brukar agera i olika vardagliga situationer. Enkäten tar cirka 20 minuter att fylla i. Hundens ras, namn och registreringsnummer ska anges, men du som fyller i enkäten är helt anonym.

Gå vidare till SKK/SLU och enkäten här>>