Ny redaktör för Newsletter

Från och med årets första nummer av vår medlemstidning Newsletter tillträder Lena Mårtensson Tingstam som ny redaktör. Hon efter träder Anja Månström och Lene Nordström som har gjort tidningen under 2019-20.
Vårnumret av Newsletter har deadline 1 maj. Era bidrag sänder ni till redaktion@parsonklubben.se. Läs mer om annonspriser mm här>>

Redaktion förebehåller sig rätten att avstå ickebeställt material.