Info från avelskommittén

Länk Raskompendium för parson russell terrier

Kommenterat bildspel med anledning av nytt raskompendium.


2016-11-27

Rapport på tandstatus
AK har sammanställt de senaste årens tandintyg nedan. För att kunna kartlägga nuläget på tandstatusen bättre i rasen önskar avelskommitten få in fler intyg från medlemmar. Skriv ut Tandintyget här (pdf-fil) och ta med det till nästa vaccination. Fota eller scanna sedan det påskrivna intyget och maila till ak@parsonklubben.se.
tandintyg_bild2

2016-08-29

Stort tack till alla som varit med och svarat på klubbens hälsoenkäter!
Även stort tack till alla som tog er tid att vara med på våra diskussioner i samband med rasspecialen, där många även gladeligen ställde upp och mätte sina hundar.

Till uppfödarna så kommer det framöver skickas ett infomail och utkast på förslag till huvudstrategier för RAS 3.0.


2016-06-08

Du har väl inte missat att delta i arbetet med RAS 3.0!
KLICKA HÄR! 


2015-04-05

Nya regler för valpförmedling! 


2015-03-08

Saxat ur SKK Uppfödar och Kennelkommittés protokoll nr 1 2015 2015-01-24

Delägarskap hane
Både UKK som SKKs Juridiska avdelning ser exempel på att en del av dessa avtal inte uppfyller kraven på att det ska vara mellan två jämbördiga parter utan att de används som förtäckta fodervärdsavtal utan tak för varken antal parningar eller ålder på hunden, det finns även avtal där ena parten tjänar mer på avtalet än den andre. UKK anser att detta inte var ändamålet när man gjorde uttalandet i UKK protokoll 1 2009 §6, UKK beslutade därför att detta uttalande inte längre gäller och att från och med 1 mars 2015 är det inte längre är i enlighet med SKK att mellan uppfödare och konsument teckna andra avtal gällande försäljning/bibehållen avelsrätt av hund än: Köpeavtal för hund, Köpeavtal för hund med bibehållen avelsrätt samt Fodervärdsavtal. Mellan två uppfödare (näringsidkare) finns möjligheten till delägarskapsavtal för hane kvar. SKKS chefsjurist Agneta Lönn uppdrogs att titta på hur ett delägarskapsavtal mellan näringsidkare kan se ut och därefter presentera förslaget för UKK.

Navelbråck
SKK har sedan tidigare haft rekommendationen att uppfödaren ska ersätta köpare för eventuell nödvändig bråckoperation. Kommittén diskuterade frågan ingående och uttalade att om köparen fått tydlig information om att hunden är behäftad med ett navelbråck vid försäljningen så ska uppfödaren inte längre vara ersättningsskyldig till att åtgärda detta. UKK vill härmed starkt betona att det är av vikt att information om hundens defekt samt de eventuella konsekvenser den kan ge tydligt har givits till köparen i en bifogad bilaga. Det är upp till säljaren om denne vill göra en prisreduktion eller inte.

Försäljning på prov
SKK/UKK nr 1 2015 2015-01-25 Sida 3/15 UKK uttalade att då uppfödare vill sälja hund på prov kan antingen SKKs Köpeavtal för hund med bilaga som säger att köparen kan lämna tillbaka hunden och återfå hela köpeskillingen användas under en specificerad tidsram, alternativt att ett inackorderingsavtal används där det specificeras den tid hunden ska vara hos inackorderaren och att båda parter kan välja att avsluta avtalet i förtid. Tiden för inackorderingen ska vara överskådlig med ambitionen att en försäljning ska ske.