Riktlinjer för Specialen

Riktlinjer för genomförandet av Parsonspecialen. Oktober 2015. Justerad Januari 2019.

Beslut om Parsonspecialens genomförande fattas av styrelsen.

Önskemål om att få arrangera specialen sickas till styrelsen. Ansökan ska innehålla datum och plats. Efter beviljad ansökan om att arrangera specialen skall preliminär budget överlämnas till styrelsen. Alla kostnader utöver budget som uppstår efterhand ska godkännas av styrelsen.

Styrelsen utser utställningskommitté samt sammankallande och godkänner domare. Styrelsen godkänner anmälningsavgifter till utställning.

Specialen genomförs lämpligast i perioden maj-september.
Fastlagt datum bör så långt som möjligt inte ändras.
I samråd med styrelsen planeras även ett medlemsmöte i samband med specialen.

Domaren skall hämtas och tas om hand av person som inte visar hund i utställningen.
Utställningsarrangörer som är nära vän, haft utbyte med domaren avseende avel eller har hundar som uppfötts av domaren skall inte visa sina hundar för denna domare utan bör använda sig av handler som inte har haft nära kontakt med domaren.

Önskemål om spanning av hundarna ska framföras av arrangören till domaren.

Avseende hundar som fötts upp av domare får sådan hund ställas ut om 6 månader förflutit efter att domarens ansvar för hunden upphört.

Domaren kan om så önskas dela ut Hederspris till de hundar som så anses värdiga. Andra bedömningar såsom Excellent, Very Good etc. får inte förekomma.

I finalbedömningar för valpar tävlar först valpar 4-6 månader som har erhållit HP hane/tik och domaren placerar de 4 första. Detsamma sker sedan för valpar 6-9 månader. Därefter tävlar de 4 placerade i varje klass mot varandra i BIS valp.

I finalbedömningen skall först de 4 bästa hanhundarna placeras, sedan skall de 4 första tikarna placeras, dessa 8 hundar tävlar sedan vidare i ”Best In Show” där domaren skall placera de 4 första hundarna 1-4.

Det skall också vara finalbedömning i ”Bästa Goldie” dvs. de 8 bästa veteraner (Hane/Tik) och 8 bästa seniorer (Hane/Tik) tävlar mot varandra

Fastlagda klasser på utställningen:
Baby-klass 4-6 månader hane/tik
Valp-klass 6-9 månader hane/tik
Juniorklass 9-18 månader hane/tik
Unghundsklass 15-24 månader hane/tik
Öppenklass från 24 månader hane/tik
Jaktklass hane/tik (lägst kvalitet 1 på GA-prov)
Bruksklass hane/tik
Championklass från 24 månader hane/tik
Veteranklass 8- tom 10 år hane/tik
Seniorklass från 11år hane/tik
Avels klass (minst 3 avkommor, också valpar) hane/tik (hanar minst tre utställda avkommor
undan minst två olika tikar)
Uppfödarklass (minst 3 hundar, också valpar, från samma uppfödare)
Parklass (Brace, 2 hundar med samma ägare)

Om andra klasser önskas skall dessa godkännas av styrelsen.

En domare bör inte döma mer än 70-80 hundar/dag. Får man fler anmälningar får valpar flyttas till annan domare. Är det ändå över 80 hundar kan man i vissa fall få dispens från SKK. Domaren måste tillfrågas om det är OK att döma så många hundar.
Påpeka gärna i PMet att valpar inte får tas med som inte fyllt 4 månader, samt att även besökande hundar ska kunna uppvisa vaccinationsintyg.
Är det färre än 25 deltagande hundar på en rasklubbsutställning kan klubben få generell dispens hos SKK för att bara ha en ringsekreterare.
Namn och adress till vinnare av hederspriser och vandringspriser skall noteras och sändas till sekreteraren i SPRTK så alla vet var de finns inför nästa års special.

Redovisning av kostnader och intäkter skall ske till styrelsen utan onödigt dröjsmål dock senast 30 dagar efter genomförande.

Redovisning av resultatkatalog med kritik skickas till styrelsen och till publicering utan onödigt dröjsmål gärna i elektronisk form. Resultatkatalogen skall publiceras utan deltagares adress, telefonnummer och emailadress.