Jaktprov 2015

Lathund för poäng

Grytjaktprov, sprängare 1. Tillgänglighet (x1), 2. Uppträdande (x1), 3. Sök (x1,5), 4. Arbetssätt (x1,5), 5. Jaktlust (x1,5), 6. Lydnad (x1)

GJs = Grytjaktprov sprängare, maxpoäng 1a-pris 65 p

Grytjaktprov, förliggare
1. Tillgänglighet (x1), 2. Uppträdande (x1), 3. Sök (x1,5), 4. Arbetssätt (x1,5), 5. Kontakt (x1,5), 6. Jaktlust (x1,5), 7. Lydnad (x1)
GJf = Grytjaktprov förliggare, maxpoäng 1a-pris 80p

2015

X
Hanar

Beachrunner’s Don Rillosson, SE13577/2014, f. 2013-12-17
Äg. Anja & Stefan Månström, Borrby
Arrangör: SKGK
Plats: Häglinge
Datum: 2015-10-21
Domare: Leif Karlsson
Förhållanden: Solsken vindstilla +9
Grytets beskaffenhet: Ett cirka 4m brett stengärde som är täckt med jord 6 st ingångar
Tid: 15:20 – 18:50
Provförlopp: Hunden släpps ca 20 m från gryt. Går ett varv på grytet, går in. Efter 7 min hör vi hur det blir kontakt, rumlar runt lite, efter ca 12 min hör vi hur hunden låser fast grävlingen. Hunden ligger på med ett taktfullt skall. Hörs bra. Låter hunden arbeta på. Efter ca 40 min påbörjas ett nedslag. 
Vi har pejlat det till ca 2 m, börjar med att ösa undan jord och är snabbt nere i stenpartiet. Det tar tid att få upp stenar och annat bråte som är ditlagt. Cirka 17:30 kommer hunden ut, tittar på oss. In igen på samma ställe där han satt fast grävlingen. Vi får upp de sista stenarna och Stefan kallar ut hunden. Kom direkt upp. Efter en liten stund visar grävlingen och domaren avlivar den.
En galt som vägde 18 kg.
En mycket bra hund med bra skall och dådkraft att hålla fast en grävling av den kalibern. Bra rörlighet under sitt sök i grytet. Helt ärlig.
1) 5p, 2) 5p, 3) 10p, 4) 8p, 5) 8p, 6) 8p, 7) 10p, (Grytjaktprov, förliggare)
Totalt 71 poäng (1:a pris)

Beachrunner’s Don Rillosson, SE13577/2014, f. 2013-12-17
Äg. Anja & Stefan Månström, Borrby
Arrangör: SKGK
Plats: Sturup
Datum: 2015-11-15
Domare: Leif Karlsson
Förhållanden: Regn, +10
Grytets beskaffenhet: Grytet ligger i björk- o bokskog med intilliggande åkrar. 6 st ingångar
Tid: 10:15 – 12:42
Provförlopp: Hund släpps bra bit från grytet går runt nosar in i gångarna. Grytet har ett enormt gångsystem (har varit i detta gryt innan). Efter ca 13 min hör vi att hunden fått fatt i grävlingen i en av gångarna. Vi låter hunden arbeta sig riktigt fast, pejlen visar på ca 1,75 m. Ca 10:55 påbörjar vi ett nedslag. Det är fullt med rötter och stenar. Vi hör hela tiden hur hund ligger på med bra skall hela tiden. 12:05 kom hunden ut, tittar till oss, in igen till samma ställe och fortsätter sitt arbete med grävlingen. 12:40 bryter vi igenom tak till gången (visar sig vara en blindgång). Stefan kallar ut hund som kom genast. ätter spaden för hålet efter en lite stund titta grävlingen fram och Stefan avslutar det hela. En bra hund med bra rörlighet den avsöker grytet. det är 25 meter mellan de olika ingångarna. Bra skall, lagom dådkraft att hålla kvar grävlingen, en galt på 14 kg.
1) 5p, 2) 5p, 3) 8p, 4) 8p, 5) 8p, 6) 8p, 7) 10p, (Grytjaktprov, förliggare)
Totalt 68 poäng (1:a pris)

Naltas Dixon, SE38968/2013, f. 2013-06-07
Äg. Erik Hansson, Gunnarsbyn
Arrangör: ÖNGK
Plats: Gunnarvattnet, Jämtland
Datum: 2015-09-29
Domare: Peter Wikström
Förhållanden: soligt +15 grader
Grytets beskaffenhet: Stort gryt i granbacke med totalt tjugotalet ingångar
Tid: 13:12 – 13:22
Provförlopp: Räv indriven av schillerstövare, hunden släpps ca tio meter från grytets utkant.
Hunden söker sig snabbt fram och självmant in till grytet och tar omedelbart kontakt med räven ivrig och het skallgivning hörs under viss förflyttning i underjorden.
Efter fem minuter kommer hunden snabbt upp för att genast vända in och attackera räven som nu efter några minuter till finner det för gott att lämna grytet.
Räven saluterades av en skytt men sprang friskt vidare.
1) 5p, 2) 5p, 3) 10p, 4) 10 A, 5) 8p, 6) 6p, (Grytjaktprov, sprängare)
Totalt 58 poäng (1:a pris)

Naltas Dixon, SE38968/2013, f. 2013-06-07
Äg. Erik Hansson, Gunnarsbyn
Arrangör: ÖNGK
Plats: Svensbyn
Datum: 2015-11-11
Domare: Thommy Sundell
Förhållanden: -4, nysnö ett par cm, lugnt
Grytets beskaffenhet: Gryt i södersluttning, 1 ingång, jord och sandgryt
Tid: 13:00 – 13:22
Provförlopp: Räv indriven av finsk stövare som grävt och skällt ståndskall. Dixon tar sig snabbt och metodiskt fram i grytet, går in och får kontakt med räven efter någon minut. Efter bra kontakt och arbete med bra hörbarhet går räven på djupet. Vi hör hur räven förflyttar sig fram och åter med upprepade kontakter med Dixon. Efter 5 minuter bryter Dixon och söker sig runt efter nya gångar. Finner inga och går åter in och får omedelbart kontakt. Efter några minuter går räven loss och jakten blir ganska rörlig med upprepade kontakter i olika positioner i grytet. Efter 22 minuter sprängs räven och Dixon kommer strax efter. En för dagen trevlig och klart användbar grythund som höll igång räven i grytet med brytningar inom och utom jord, med mycket god skärpa och skall. Godkänd sprängare!
1) 5p, 2) 5p, 3) 10p, 4) 10 A, 5) 8p, 6) 8p, (Grytjaktprov, sprängare)
Totalt 60 poäng (1:a pris)

Naltas Dixon, SE38968/2013, f. 2013-06-07
Äg. Erik Hansson, Gunnarsbyn
Arrangör: ÖNGK
Plats: Blåsmark
Datum: 2015-12-01
Domare: Thommy Sundell
Förhållanden: Snöfall, 5 cm snö, 0 grader svag vä vind
Grytets beskaffenhet: Jord och sandgryt i åbrink. 2 ingångar med 30 meters mellanrum
Tid: 11:15 – 11:54
Provförlopp: Räv indriven av schillerstövare som grävt och skällt ståndskall i en timme före prov. Dixon släpps och söker sig fram till och i grytet och får kontakt med räven efter ett par minuter. Efter kontakt med bra hörbarhet får räven på djupet med dålig till obefintlig hörbarhet. Efter fem minuter bryter hunden och kommer ut och söker ny ingång finner den och tar den och får ny kontakt som åter går på djupet efter några minuter.
Detta arbete och resultatet upprepar sig 5 gånger till med utmärkt arbete i god kontakt, med god hörbarhet och arbetet på djupet med dålig hörbarhet. Räven hålls i rörlighet inne i grytet under merparten av provtiden och sprängs efter 39 minuter. En större hanräv med hunden omedelbart efter. En för dagen utmärkt grythund med föredömligt arbetssätt, 6 brytningar ovan jord, mycket god skärpa och skall, utmärkt kontakt med föraren. Klart godkänt grytjaktprov sprängare!
1) 5p, 2) 5p, 3) 10p, 4) 8 A, 5) 10p, 6) 10p, (Grytjaktprov, sprängare)
Totalt 62 poäng (1:a pris)

X
Tikar

Beachrunner’s Donna, SE27038/2011, f. 2011-03-30
Äg. Anja Månström, Borrby
Arrangör: SKGK
Plats: Häglinge
Datum: 2015-02-02
Domare: Leif Karlsson
Förhållanden: Mulet -1 ca 5 cm snö snöbyar
Grytets beskaffenhet: Grytet ligger vid ett kalhygge gränsad till storskog
Tid: 09:40 – 12:15
Provförlopp: Hunden släpps 09:40 går en runda och lokaliserar gångarna, går in och kommer upp efter 5 min. Ini nya gångar och efter 10 min hör vi att det blir kontakt. Flyttar sig runt i grytet. Efter ytterligare ca 7 min blir grävling låst fast. Vi hör hur hunden arbetar med att hålla kvar grävlingen. Efter ytterligare 25 min börjar vi med att göra ett nedslag. Pejling ca nära 2 meter djupt. Det tar tid att komma ner, stenar och rötter + tjäle. Hunden har full koll på grävlingen hela tiden med ett bra skall och lagom dådkraft i sitt arbete. 11:45 bryter hunden tittar på oss, in igen och fullt arbete där den bröt. Vi bryter igenom taket till gången, spade sätt för. Stefan kallade upp hunden. Efter ca 2 in tittade grävlingen fram och hundägaren avlivade den med ett välriktat skott. En sugga som vägdes sen, 12,5 kilo.
En hund med bra skall, orörlighet, lagom dådkraft och som godkännes som en mycket bra förliggare.
1) 5p, 2) 5p, 3) 10p, 4) 8p, 5) 8p, 6) 8p, 7) 8p, (Grytjaktprov, förliggare)
Totalt 69 poäng (1:a pris)

Beachrunner’s Donna, SE27038/2011, f. 2011-03-30
Äg. Anja Månström, Borrby
Arrangör: SKGK
Plats: Komstad
Datum: 2015-10-31
Domare: Bert Pettersson
Förhållanden: Klart till halvklart.
Grytets beskaffenhet: 6 synliga ingångar i grusbacke mot åker
Tid: 09:18 – 10:50
Provförlopp: Tiken släpps 20 m från närmaste hål, reviderar snabbt ovan jord. Går ner i det mest använda hålet. Kontakt efter 3 min. Bra hörbarhet. Ca 1,4 m djup. Grävstart kl 10:20. Bryter 10:45, går omgående ner självmant. Ny kontakt. Samma ställe. Bryter igenom 11:05. Tiken jobbar med bra kontakt. Enkelt att avsluta jakten, en grävling på 18 kg, sugga. Helhetsintryck. Donna jobbar mycket bra hela tiden, inget att orda om. Min rekommendation 1a-pris.
1) 5p, 2) 5p, 3) 10p, 4) 8p, 5) 8p, 6) 8p, 7) 10p, (Grytjaktprov, förliggare)
Totalt 71 poäng (1:a pris)

Brötas Sessan, SE36860/2010, f. 2010-04-06
Äg. Tina Englund, Rättvik
Arrangör: SvTeK
Plats: Rörsby
Datum: 2015-08-07
Domare: Johan Sonesson
Förhållanden: 25+ solsken
Grytets beskaffenhet: Jordgryt i jordmassor och torv. Åtta ingångar.
Tid: 13:10 – 13:50
Provförlopp: Hunden går snabbt in och får kontakt. Efter 15 min kommer hunden upp en sväng och går ner igen. Nu börjar hon bryta och komma upp med ca 10 min mellanrum. Successivt flyttar sig kontakten under jord längre och längre från grytets ingångar, hela tiden på 3-4 fots djup. Till slut bedömer vi att det ligger still och vi gör ett snabbt nedslag i den lättgrävda torven. Vi skjuter två vuxna grävlingar i ändgången. En hund med bra jaktlust, men som inte vill ligga länge nog för att göra ett bra förliggararbete.
1) 5p, 2) 5p, 3) 10p, 4) 2p, 5) 8p, 6) 8p, 7) 8p, (Grytjaktprov, förliggare)
Totalt 60 poäng (3:e pris)

Brötas Sessan, SE36860/2010, f. 2010-04-06
Äg. Tina Englund, Rättvik
Arrangör: SvTeK
Plats: Almunge
Datum: 2015-08-09
Domare: Sven Eriksson
Förhållanden: Sol +20
Grytets beskaffenhet: Stort stengryt 6-8 hål
Tid: 10:40 – 12:45
Provförlopp: Hunden släpps 10:40 och verkar få kontakt omgående, pejlar 8 fot. Pga grytets beskaffenhet påbörjar vi nedslag så snart vi ser att det ligger still. Vi tvingas gå runt några större stenblock och når gången 12:30. Hund ligger 60-70 cm in och inkallning funkar fint och grävling avlivas. Provslut 12:45.
1) 5p, 2) 5p, 3) 10p, 4) 10p, 5) 8p, 6) 10p, 7) 10p, (Grytjaktprov, förliggare)
Totalt 77 poäng (1:a pris)

Radagast Lady of The Wood, SE34568/2013, f. 2013-04-16
Äg. Christer Liimatainen, Idkerberget
Arrangör: SvTeK
Plats: Almunge
Datum: 2015-08-08
Domare: Sven Eriksson
Förhållanden: Sol +20
Grytets beskaffenhet: Stor kulle 8-10 hål, snår och ormbunkar
Tid: 12:40 – 14:00
Provförlopp: Hund släpps 12.40 och försvinner, går ej att se något pga av vegetationen. Snart hörs skall. Det går runt en stund innan det verkar bli en låsning. Pejlar 2 fot med god hörbarhet. Nedslag påbörjas 13.50 och 14.00 lyfts hund upp och grävlingen avlivas.
1) 5p, 2) 5p, 3) 8p, 4) 10p, 5) 8p, 6) 8p, 7) 10p, (Grytjaktprov, förliggare)
Totalt 71 poäng (1:a pris)

Radagast Lady of The Wood, SE34568/2013, f. 2013-04-16
Äg. Christer Liimatainen, Idkerberget
Arrangör: SvTeK
Plats: Ubby
Datum: 2015-08-09
Domare: Johan Sonesson
Förhållanden: 25+ solsken
Grytets beskaffenhet: Jordgryt med 5 ingångar
Tid: 10:20 – 11:25
Provförlopp: Hunden går snabbt in och direkt kontakt. Nu börjar en rörlig jakt med upprepade kontakter på fler ställen i grytet. Slutligen ligger det fast på ett ställe och vi börjar gräva när det legat fast i 30 min. Det är ca 1m djupt och mycket sten. Efter ca 50 min liggtid bryter hunden kommer upp,behöver vatten i värmen och vattenpåfyllning går hon ner och återupptar arbetet på samma ställe som tidigare. Vi bryter igenom och kan skjuta tre årsungar i samma ändgång. En ung hund med potential att utvecklas till en mycket bra förliggare.
1) 5p, 2) 5p, 3) 10p, 4) 6p, 5) 8p, 6) 8p, 7) 8p, (Grytjaktprov, förliggare)
Totalt 66 poäng (2:a pris)