DNA-test – Ataxi med sen debut (LOA)

Ataxi betyder oförmåga att koordinera rörelserna. Ataxi är således beskrivningen av en symtom och kan uppträda hos både människor och hundar på grund av ärftliga orsaker, men också på grund av yttre påverkan som trauma etc.

Ärftlig ataxi hos parson förekommer i en tidig variant (early onset ataxia, EOA) som i princip debuterar i valplådan och så den sent debuterande ataxi (late onset ataxia, LOA) som oftast debuterar mellan sex månaders och 1 års ålder. Det är ataxi med sen debut som nu Animal Health Trust i England tagit fram ett DNA-test för.

Den sent debuterande ataxin upptäcks oftast med att hundägaren märker att hunden får en förändrad gång, med rullande okoordinerade och ostadiga bakbensrörelser och medföljande balansproblem. Sjukdomen är progressiv och problemen tilltar i allmänhet, det finns inget botemedel och förloppet avslutas oftast med att hundägaren tvingas avliva hunden på grund av den successivt  försämrade livskvaliteten, ungefär två år efter att symtomen först uppträdde.

I Sverige har vi på senare år haft en veterinärdiagnos (sannolik cerebellär abiotrofi) där uppfödaren till samma hund gick ut med informationen att hunden led av förmodad ataxi. Hundens DNA sändes till AHT.

Även andra svenskregistrerade hundar har bidragit med DNA till AHT, eftersom släktingar på kontinenten insjuknat i sjukdomen.

I vårt grannland Norge insjuknade nyligen släktingar till den svenska hunden med diagnosen spinocerebellär ataxi och för cirka tretton år sedan insjuknade unga kullsyskon med delvis svenska stamtavlor. I samtliga dessa fall har uppfödare och ägare informerat om insjuknandet och om diagnoserna på ett föredömligt sätt, men vi kan befara att det finns ett mörkertal här. I de senaste ataxifallens kölvatten har de diskussioner på internationella parsonchattar och via sociala medier tydliggjort att det finns åtskilliga fall av inte minst sent debuterande ataxi på parson på den europeiska kontinenten och i USA. DNA-testet har tillkommit med hjälp av DNA från insjuknade hundar och deras släktingar. Svenska och utländska uppfödare och parsonägare har
också varit bidragande genom donationer för att AHT ska kunna arbeta fram testet.

DNA-testet för sent debuterande ataxi hos AHT

Testet utförs som svabb-test, och detta (swab kit) kan beställas via AHT:s hemsida:
http://www.ahtdnatesting.co.uk/canine_tests/parson_russell_terrier. Läs även den information som AHT publicerat om testet här>> . Det är viktigt att förstå att detta test inte håller samma nivå av säkerhet som PLL-testet, men likafullt anses vara nära 98-procentigt. Ju fler som testar nu, desto mer sannolikt att vi får ett mer precist  instrument med tiden.

Testet kostar 48 engelska pund, dvs. ca 450 SEK. Kan vi göra 20 beställningar i närtid har vi möjlighet att få 20% rabatt. Kontakta ak@parsonklubben.se för senaste rabattinfo.

Viktigt!
SKK har inte hunnit validera detta test, än mindre tagit ställning till om det blir aktuellt med en central registrering på SKK av resultat från detta test. I dagsläget kräver SKK blodprov för alla andra DNA-test som centralregistreras och detta test vi talar om här är alltså ett svabbtest som görs i munnen.

Att tänka på!

Styrelsen och avelskommittén rekommenderar att  DNA-tester görs med hjälp av din veterinär och att denne fyller i SKK:s DNA-remiss. Då identifieras hunden genom koll av microchip/tatuering/registrerings-nummer och – parallellt med de dokument som fylls i för AHT:s räkning – fyller veterniären i SKK:s remiss för DNA-test (avsedd för blodprov, men kan användas även i detta fall) vilket kan underlätta om svabbtestet godkänns för central registrering (ingen kan dock utfästa garantier för detta idag).

Klubben klargör:
I dagsläget finns ett beslut om att endast hälsokontroller registrerade på SKK publiceras i CK-boken + BAER och tandintyg. SPRTK:s styrelse fattade beslutet i oktober 2012 att registrera resultat från DNA-testet för sent debuterande ataxi (LOA) i CK-boken:

Sänd

kopia på testresultat från AHT till:

Parsonklubben
c/o Anna Käll
Bävervägen 18
513050 Sparsör

eller maila digitala kopior till ak@parsonklubben.se. Uppge om ni önskar resultatet i Ck-boken.

Det som kan föras in i Ck-boken är  fri, anlagsbärare eller affekterad (clear, carrier, affected).

Resultaten av detta test är självklart intressant för rasens fortsatta avelsarbete.

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till Avelskommittén

Med vänlig hälsning, styrelsen & AK för SPRTK.