MH

Gör en mentalbeskrivning (MH) på din hund och lär känna den bättre.
Hunden får gå igenom en sorts ”bana” i skogen med diverse olika händelser där hundens mentala egenskaper beskrivs.

Hundens kamp- och jaktlust bedöms samt dess mentala förmåga att hantera otäcka och okända saker.

För att beskrivas ska hunden vara minst 12 månader gammal, frisk och ID- märkt.
Detta kontrolleras innan testet börjar. Tik som löper får inte testas och det får heller
inte vara för nära valpning. Hunden ska vara väl rastad, men inte på annat sätt
förberedas eller tränas. Det är de spontana, nedärvda reaktionerna man vill se.

Moment längs banan (10st)
• Kontaktvillighet
• Lek 1
• Jakt
• Aktivitetsnivå
• Avståndslek
• Överraskning
• Ljudkänslighet
• Spöken
• Lek 2
• Skott

Beskrivaren för ett protokoll som består av tre kopior.
Ägaren får ett med sig hem, ett skickas till SKK för registrering och ett går till rasklubben.

MH- resultat redovisas ofta i diagram, där man jämför en ras med en rasgrupp, eller
en avelshund eller individ med alla testade hundar i samma ras.

MH-tillfällen anordnas av bl.a. lokala brukshundklubbar, av svenska terrierklubben (se kalendarium MH-tillfällen SveTek) och även i privat regi.

Mycket intressant och lärorikt att se vad man har i kopplet.
Resultatet kan utöver att bidra till bättre förståelse för rasen ligga till grund för en effektivare träning.

>>> SKK MH som verktyg – hämta pdf

>>> SKK MH anvisningar – hämta pdf

>>> MH mentalprofil för Parson Russell – hämta pdf